Hjälpa till med utvecklingen

DIS Forum: 3. DISGEN - Släktforskarprogrammet: Hjälpa till med utvecklingen

Av Karl Edvard Thorén (M04089) Lördagen den 1 november, 2008 - 12:25:

DISRapp.
Jag beklagar att inte DISRapp utvecklas och används som underlag för rättningar och utveckling av Disgen.

Nu känns det nästan meningslöst att lägga in förbättringsförslag där för man ser inte att det läses och utvärderas av utvecklingsgruppen.
Här borde markeras när och om ett förslag planeras att läggas in.

De rapporterade felen bör markeras med den version av Disgen där de ingår.

Av Daniel Berglund Lördagen den 1 november, 2008 - 13:10:

Disrapp används flitigt men styr inte utvecklingen, dvs allt ligger inte i Disrapp, och den övergripande planeringen framgår inte där heller.

Karl Edvard, du har ju tillgång till Disrapp, så om du tittar på felrapporterna ser du rätt många som numera är markerade "utveckling klar". Sedan är det alldeles riktigt att det finns förbättringsförslag som legat okommenterade sedan hedenhös.

Tiden räcker inte för att granska och detaljerat kommentera alla förslag och felrapporter som kommer in, så det skulle behövas en eller flera frivilliga som gör detta. Det finns också en hel del "skräp", dvs rapporter som är oklara, icke reproducerbara, oigenomförbara osv. Dessa skulle också behöva granskas, kommenteras och stängas.

Av Kristian Jerméus Lördagen den 1 november, 2008 - 23:27:

Tycker absolut att förslag på förbättringar inte ska blandas med buggar.
En bugglista ska bara innehålla befintliga buggar och inga nya förslag.

Däremot är en offentlig (för medlemmar) lista över buggar givet oavsett programvara. Säger som Karl Edvard Thorén att det är meningslöst att rapportera buggar när man inte vet vad som händer.
Kan ni i programutvecklingsgruppen diskutera detta?

Av Daniel Berglund Söndagen den 2 november, 2008 - 23:11:

Kristian: Ok, ska ta upp diskussionen så får vi se vad som händer.

Runar: asteriskerna är förhoppningsvis fixade i 8.2:

Felrapport nr 1114: Sortering i söklista
Rapporterat av Gustavsson, Christer 2007-04-24
Beslut: Bör åtgärdas Status:Utveckling klar Prioritet: Medel

Beskrivning
Datorsystem: Windows XP
Systemversion: Disgen 8.1d
SystemKomponent: Söklistor
Systemfunktion: Sortering i söklistor
Användningstyp:
Utvecklingstyp:

Problembeskrivning: Vid sortering av förnamn påverkar asterisken (*) resultatet. Om man har flera t ex Anna Maria Olsson så kommer Anna* Maria Olsson efter Anna Maria Öst och alltså kan man missa att man har dubletter

Status
2007-04-24 Registrerad (60)
2007-06-05 Utveckling klar V.g. testa i 8.2 (122)

Av C-G Magnusson Tisdagen den 4 november, 2008 - 14:57:

Daniel skrev "Jag tror personligen mer på en modell som börjar med dokumenterade interface mot Disgens databas, och sedan se om det växer upp en liten skog av kringprogram och liknande (pluginmoduler, mallar osv)."

Jag känner att det är svårt att binda upp mig för ett ideellt projekt över en längre tid med det ansvar och de prestationer som förmodligen DISgen (och DISweb) kräver, därför låter det bra med din idé om moduler där man kravlöst kan pilla med ett projekt i sin egen takt. Nu finns väl inget sådant gränssnitt, men har du något förslag på hur man skulle kunna börja med ett sådant mindre projekt med tanke på ett ev framtida API?

Av Daniel Berglund Tisdagen den 4 november, 2008 - 23:25:

Jag har väl inga vidare ideér än så länge, men det vore ju behändigt om man kan läsa och skriva åtminstone sådana data som man kan få ut genom en gedcom-export. Därtill liknande operationer med ortsdatabasen och källdatabasen. Exempelvis kan man då göra dubblettsökingsprogram och program för komplicerade sökningar eller program för att ta fram alla poster som inte har källhanteringar, för att ta ett par exempel på program som andra har gjort redan idag men som nu baseras på gedcom eller liknande. Då vore det också bra att utifrån kunna skapa en söklista i Disgen.

När man tänker efter finns det väldigt mycket mer... Någon form av gränssnitt mot utskriftsdelen, t ex, så man kan göra egna fina uskrifter.

Av C-G Magnusson Onsdagen den 5 november, 2008 - 12:33:

Nånstans har jag sett vilken version av Delphi ni använder, men hittar det inte nu ... Det finns vissa versioner av Delphi som är fria att använda. Undrar om de fungerar med den databas (Interbase? Version?) som DISgen använder? Antagligen kan man använda andra programspråk också för att läsa databasen, men om applikationen nån gång i framtiden ska kunna göras om till en DISgen-modul antar jag att det är bäst om de skrivs i en version nära den ni använder.

Av Anders Berg M01397 Torsdagen den 6 november, 2008 - 11:51:

Dessa tankar med att kunna skriva egna program mot Disgens databaser låter mycket intressant, av skäl som angetts.

T ex för att söka. Hur många år har man inte önskat sig att kunna söka på ett gift par? Hitta alla Per och Karin som är gifta t ex. Då kunde man snabbt fixa det själv. Som det är nu får man bara ett besked att det är en funktion med låååg prioritet och inte sannolikt kommer att bli verklighet. De flesta har inte så stora databaser att det är ett önskemål.

Av Kristian Jerméus Torsdagen den 6 november, 2008 - 23:16:

Att söka på gifta par m.m. borde vara en enkel sak att fixa med hjälp av sql-frågor om man har tillgång till databasen. Kan inte så mycket själv om sql mer än grunderna, men vet att det är ett kraftfullt verktyg som man kan använda sig av.
Tyvärr vet jag inte hur Disgen ser ut under huven så det är svårt att uttala sig om detta.

Av Daniel Berglund Lördagen den 8 november, 2008 - 18:31:

Det finns ingen sql-kunnig databas i Disgen. Det är en av sakerna att ta i inför framtida versioner. Nu är just att söka på gifta par kanske inte så svårt i dagens Disgen heller, men då är det nog ett större problem att den nuvarande sökdialogen redan är överlastad med en massa olika sökalternativ. Den behöver delas ner på mindre bitar som man kan ha flera av, och som kan kombineras med OCH, ELLER och INTE. Men då blir det komplicerat för den som bara vill göra en enkel sökning. Låter som en bra uppgift för ett fristående program.

Gör man ett API mot Disgens databas och andra strukturer gör man det helst språkoberoende, så att man inte är beroende av Delphi för att det ska fungera. Vill någon göra fristående program i t ex Visual Basic så bör det gå.

Av C-G Magnusson Onsdagen den 12 november, 2008 - 21:01:

Kan du säga nåt om vad som behövs för att accessa databasen nu?

Av Daniel Berglund Torsdagen den 13 november, 2008 - 16:22:

Man behöver Disgen :-)

"Databasen" består av i huvudsak tre delsystem: dels flockfilerna, som är ett helt egenutvecklat binärt format, dels ortsdaatbasen+söklistor+en del annat, som är Flashfiler-databaser (v1.55. Version 2 finns numera på Sourceforge) och dels de sökindex man kan skapa från Disgen vid behov, och det är ett annat helt egenutvecklat binärt format. Man behöver alltså Disgens källkod för att kunna göra något vettigt med filerna.


Lägg till ett meddelande (Add a message)


För att kunna delta i denna diskussion måste Du:
Skriva För och Efternamn i fältet "Användarnamn" !
Hoppa över fältet lösenord här!
Fyll i din e-post om du även vill ha direktkontakt med deltagarna.
(Just fill in Your name! E-mail is not compulsory.)
Användarnamn:
(Your name)
 
Lösenord:
(Password)
E-mail: