3. DISGEN - Släktforskarprogrammet

DIS Forum: 3. DISGEN - Släktforskarprogrammet
Här kan du ge tips, ställa frågor och komma med förslag till förbättringar av programmet.
Ditt deltagande här innebär samtidigt att du bidrar med idéer till en ännu bättre manual.

Om du önskar komma i direktkontakt med en fadder eller göra en felanmälan gå till Adress till faddrar
Felanmälan som rör DISGEN kan du endast göra till en fadder!