handdator

Visa fullständig version : Översikter 1. Namn i familjeöversikt
 2. Faddrar
 3. Levnadsbeskrivning, editering
 4. Fler paneler i Personöversikten
 5. Hantering av faddrar från Disgen 8
 6. Levnadsbeskrivning, synlig information
 7. Relationsöversikt, innehåll
 8. Utomäktenskapliga barn
 9. Personöversikt, relationer
 10. Fader okänd
 11. Familjeöversikt; Inställningar
 12. Bild på en person
 13. Flaggor olika släkter
 14. Felkönade par
 15. Storleken på fönstret för Personöversiketen
 16. Textnotiser - Öka storleken på textrutan
 17. Textstorlek på familje- och personöversikt
 18. Levnadsbeskrivning vad är rätt?
 19. Multimedia
 20. Vigslar
 21. Ok vid inmatning av data
 22. Öppning av notis i Relationsöversikten
 23. Hjärtat - personöversikten. Ett klick för mycket.
 24. Flaggor i stam- och antavlor
 25. Färgmarkering i stamtavla
 26. Individnumrering
 27. Datum i död notisen
 28. Nya notiser låser programmet
 29. Döpt som ersättning för Född
 30. Dop och begravningsdatum syns inte
 31. Datum
 32. Antal tecken
 33. Kvar efter borttag i notis
 34. Otydlig flikhantering
 35. Färger i personöversikten
 36. Tom flikrad
 37. Disgen 2016 låser sig när man öppnar notiser i personöversikten
 38. Text och bakgrundsfärg
 39. Datumformat mm
 40. Bildvisning
 41. Källor till faddrars levdenotiser
 42. Visning av antavla på datorn
 43. Sambo
 44. Notiser
 45. Gift som notis
 46. Storlek och färg på översta raden i Personöversikt
 47. Önskemål ang vigsel
 48. Yrke
 49. Biografi
 50. Flytta notiser upp eller ner...
 51. Inmatning, lampknappar
 52. Öppna samma person flera gånger
 53. Familjeöversikt?
 54. All text i föräldrafönstret i personöversikten kommer inte upp
 55. Ordning barn o notiser - mata in datum
 56. Funktionen 'Ändra notistyp' saknas i Disgen2016
 57. Inställning av skärmbilden
 58. Markering av två förnamn som tilltalsnamn
 59. Namnordning
 60. Ändringsdatum födelsenotis
 61. Inmatning av föräldrar
 62. Dubbla skild notiser
 63. Ändra ordningsföljd på rader i familjeöversikten
 64. Faddrar/Utskrift
 65. Ändra namn disgen 2016
 66. Spara wma-filer
 67. Gifte Levnadsbeskrivning
 68. Välkommen till Disgen, startfönster
 69. Metodfråga inmatning av relationer
 70. Namn som gift syns ej i personöversikt
 71. Flicknamn
 72. Bror-Syster
 73. Bild på barn i familjeöversikten Disgen 2016
 74. Lägg till Pdf-filer
 75. Individnummer på markerad individ i översikt
 76. Inläsning av fosterbarn
 77. Hur tar man bort tomma föräldrar?
 78. Redigera notiser
 79. Färglist
 80. Textformatering
 81. Fosterföräldrar/barn
 82. Byta relation - går det?
 83. Byta kön - går det
 84. Ändra personnamn i Personöversikt
 85. Utskrift stamtavla
 86. Ombytta kön
 87. Analysera/kontrollera notiser
 88. Koppla föräldrar
 89. Hur registrera relation med sjumänning
 90. Kopiera in foton
 91. Dubletter
 92. Utskrift grafisk stamtavla
 93. Flytta datamappar
 94. Redigeringskommandon
 95. Koppla personer i relation
 96. Faddrar
 97. Fotnot
 98. Fönstret "Inställningar för Disgen" går inte att förstora.
 99. Att komplettera panelen levnadsbeskrivning med relationer?
 100. Se/ändra i vigselnotis
 101. Ordningsföljd relationer
 102. 8 av 10
 103. Registrering av föräldrar
 104. Oskarp bild
 105. Notiser som hamnar fel
 106. Fosterdotter från 8.2 som biologiskt barn
 107. Varför ser det ut så?
 108. Panel för relationer
 109. Gå tillbaka till Disgen 2016.3
 110. Dubblering av data vid utskrift av källhänvisning efter an- och stamtavla
 111. Förälder försvinner i 2016.4 - eller tidigare?
 112. Färg på familjeöversikten
 113. Radering av person/notis
 114. Lägga till ett barn
 115. Bilder Rotera
 116. sortera barn
 117. Föräldrar omkastade i familjeöversikten
 118. Händelsetyp Flytta Från/Till resp Levde
 119. Felaktigt inmatad adoptivförälder
 120. Att få bort dubbletter
 121. Fotnot i Förnamnsfältet
 122. Bilder
 123. Kan inte visa relationsöversikten fastän den finns!
 124. Utom äktenskap med gifte mannen
 125. Varför dyker alltid PÖ (personöversikten)upp när jag matat in en person?
 126. Att spara/inte spara notiser
 127. Tomma föräldrarelationer kvar i Föräldrapanelen i PÖ
 128. Antal generationer i Familjeöversikten
 129. Relationpanelen
 130. Går det att flytta notiser från en person till en annan?
 131. Hur gör jag för att registrera ett fosterbarn till min gammelmormor som var änka.
 132. Praxis för registrering av ändrade efternamn
 133. Lägga till notis med högerklick
 134. Giften som kopplas loss
 135. Ordna flera giften
 136. Familjeöversikten: Hur redovisa uä barn mitt i en kull äkta?
 137. Bygd stamtavla ger inget resultat.
 138. Dubbla giftermålsnotiser
 139. Snabbkomandon för notistyper i Levnadsbeskrivningen
 140. Hur styra rubrikerna i familjeöversiktens presentation av en person?
 141. Kopiering till klippbordet.
 142. Försvunna bilder!
 143. Hantering av för- och efternamn
 144. "Senast ändrad" försvunnen
 145. Ta bort blankrad mellan syskon
 146. Efternamn
 147. Tom relationsnotis
 148. Registrering av partner / Relationsöversikt
 149. Faddrar- registrering av och ändring/borttag
 150. Registrering av föräldrar
 151. Byggd stamtavla
 152. Är det möjligt att sätta egna koder/taggar på en person?
 153. Släktöversikt
 154. Personöversikt
 155. Ändring av flagga ändrar datum för ändrad.
 156. Grafik i gränssnittet gör upplevelsen trög och långsam (bilder, ikoner och cachning)
 157. Personöversikt - Visning av porträtt
 158. Personöversikt - Levnadsbeskrivningens anteckning
 159. Biologiska föräldrar till fosterbarn
 160. Släktöversikt
 161. Krasch vid registrering av ny fadder Disgen 2018
 162. Porträtt i släktmatrikeln
 163. Personöversikt-Endast dopdatum finns.
 164. Inmatning ny person
 165. Inmatning av förälder
 166. Flera Efternamn
 167. Datumfält i Relationsöversikten
 168. Fler föräldrapar
 169. Onödig relation? I Släktöversikt
 170. Min syster
 171. Listor / listpilsrutor - rensing av listor
 172. Fader och nästa "förälder"
 173. Kan ej registrera fadder eller information i personöversikten
 174. Dubbla pappor - hur registrera i Disgen
 175. Familjeöversikten
 176. Importera porträtt
 177. Sätta ihop träd via fosterbarn?
 178. Färg markering
 179. Sortering av faddrar
 180. Önskemål om flaggvisning
 181. Flytta notiser upp och ned
 182. Kapad rad i FÖ
 183. Senaste använda orter
 184. dubbla biologiska föräldrar
 185. Son/Dotter Bror/syster
 186. Dubbel adoptering
 187. Levnadsbeskrivning Lägg till Notis
 188. Registrera Barn i andra kullen
 189. Förstora text i notisen bilder
 190. Ny rad i Fotnot resp. Anteckningar?
 191. Syskon - Relation
 192. "Hustrubyte"
 193. Länka dokument
 194. Adoptivmor
 195. Nya fönstret "Lägg till en relation för NN" i 2019.1
 196. Registrering av soldat i generalmönsterrullor under Levnadsbeskrivning DISGen.
 197. Oväntat resultat vid kopiering av notis
 198. Relationsöversikt
 199. Att ta fram fadderlista i Disgen 2019; förmodad handhavandefel
 200. Dialogrutan Datum/Kalender
 201. Bilder roteras - hur få det rätt?
 202. Bildstorlek på utskrifter av ansedlar
 203. Att i Disgen 2019 behålla anorna för fel make?
 204. Gift vs Vigd
 205. Flytta notiser
 206. komprinerad antavla
 207. Ta bort dubletter
 208. Komplettera med källhänvisning iefterhand i Födde, Döde mm
 209. Problem med ny ’tom’ partner
 210. Trädvy enligt Appen
 211. Biologisk far vs Utpekad far
 212. Bilder i Relationspanelen
 213. Platsbyte efter könbyte?
 214. Biologiskt barn i en familj, men fosterbarn i annan familj
 215. Dubbla relationsnotiser
 216. Dödbok 1951
 217. Ta fram tryckt släktbok från Disgen
 218. Fosterföräldrar adopterar barnet