handdator

Visa fullständig version : Framtida utveckling av Disgen 1. Läs detta först!
 2. Lite tankar
 3. Skapa - Obesläktad man...
 4. Sökfunktionen
 5. Notiser
 6. Bilder
 7. Förbättringar av namnhanteringen
 8. Merge av personer og familier ved import av andres slektsdata?
 9. Export
 10. Födelseplats
 11. Skugga till boxar i utskrifter
 12. Ändra personnotis
 13. Notisdelen (DisGen)
 14. Visning av källhänvisningar i HTML resp utskrift
 15. Import
 16. Bilder i Ortsbeskrivning - storlek vid utskrift
 17. Källhänvisningar i Multimedia, Text och Extra Text
 18. 8.2b beta 1
 19. Arkitektur
 20. Förbättring av Statistik/Notiser
 21. Stamtavla i grafisk form - som skärmbilden
 22. Olika storlekar på text i ansedlar
 23. Preposition före ortnamnet
 24. Tillåta flera bilder för ort i ortstrukturen
 25. Sökfunktioner - skärmöjligheter
 26. Länkar till externa filer
 27. En tredje färg i Disgen
 28. Använda ortdatabasen som grund för källstrukturen.
 29. Foster/Adoptivföräldrar och Foster/Adoptivbarn i Disgen
 30. Född resp. döpt samt död resp. begravd
 31. Annat än orter i ortdatabasen
 32. Stamtavla i förenklad grafisk form - mer överskådlig än nuvarande "en rad per person"
 33. Flytt av flera notiser samtidigt
 34. Nordiska kartor
 35. Windows 8
 36. För mycket data
 37. Förval an Flock
 38. Extra intressanta anor - hur hitta i DISGEN och vid export?
 39. Fler bilder per person
 40. Disgen-orter även på Adress-notisen
 41. Automatisk säkerhetskopiering
 42. tids linje med aktuella händelser
 43. iPad och Mac,
 44. Länkar
 45. Hantering av församlingar
 46. Plugins till Disgen
 47. Vad är en mor?
 48. Samarbete med The Next Generation?
 49. Änka, Änkling
 50. Flaggor och flockar
 51. Familjeöversikt samma som skärmbilden
 52. Kursiv och Bold text
 53. Källa i notisen Text
 54. Redigera källor
 55. Flera föräldrar
 56. Importera PDF filer
 57. Namn som gift/född/soldat etc
 58. Flyttadenotisen
 59. Disbyt fönstret i Disgen
 60. Disgen för iPhone/iPad?
 61. Stöd för flera skärmar.
 62. Antavla i tabellform
 63. Nyfiken på utvecklingen av Disgen.
 64. Statusrapporter Disgen
 65. Önskemål: Länkning till digitala dokument och filer.
 66. Önskemål: Flera användare i DISGEN.
 67. Förslag: Ny STARTBILD för att ha koll på datamapparna
 68. HTML-export - nytt namn
 69. Förslag: Utskrift av e-bok
 70. Bouppteckningar
 71. Anteckningar
 72. Gemensamma uppgifter för hela familjen
 73. Tydligare familjebild
 74. Fler generationer på skärmen
 75. Önskemål: Att själv välja tabell-nummer för an-/stamtablor
 76. Önskemål: Att själv välja tabell-nummer för an-/stamtavlor
 77. Komplement till Gift notis
 78. Komplement till Gift notis
 79. Gift skild notiser
 80. Engelsk utskrift
 81. Saknar utomäktenskapliga barn födda inom ramen av ett gifte samt yrke/titel mm
 82. Nytt fält under ny notis
 83. Numrering av generationer
 84. Porträtt på ingiftas föräldrar i stamtavla tabellform
 85. Ett annat utdrag
 86. Förenklad inställning av söklistor
 87. Kalendern
 88. Ortsdatabas kontra källdatabas
 89. Bakåt / Framåt knapp
 90. Yrke och arbeta, förbätringsförslag
 91. Dödsorsaksrutan
 92. Dubletthantering
 93. GEDCOM - PLACE med position
 94. Utskrift av släktbok
 95. Lagra Disgen data i "Molnet"
 96. Notislängd > 250 tecken
 97. Neutralt relationsalternativ
 98. Placering av Anteckning under gifte
 99. Upprätta källdatabas i ny version av Disgen?
 100. Visa skilda på första sidan.
 101. HTML-kod vid export till HTML
 102. Önskad option vid HTML export
 103. komplettera släktskaps markeringarna i Hml utskrift
 104. Fler Extra text
 105. Mer logisk datumangivelse
 106. Plugins / Moduler / Addons
 107. Redigering av stort antall dubletter pga. import av kompletterende slektstavle
 108. Biografi / Text T
 109. Bouppteckning
 110. Behövs rålistan i Disgen 2016?
 111. Låsning i Disgen 2016
 112. Fönsterinställning
 113. Sorteringsordning söklista
 114. Bouppteckningar
 115. Sökning av faddrar respektive fadderbarn
 116. Verktygsfältet
 117. Flaggor släckning i 2016
 118. Fönsterhantering
 119. GEDCOM filer med "tomma" relationer
 120. Levnadsbeskrivning tidsordning
 121. Källor i Notiser
 122. Mer för analyser
 123. Nya personer i Disgen 2016 ej inlagda i Dis82d
 124. Åldersangivelse i samband med notis i levnadsbeskrivningen
 125. Disbyt utdrag
 126. En eloge till utvecklarna av Disgen 2016!
 127. Markering av person i Familjebilden
 128. Rullningslister i panelfönstret fungerar olika
 129. Markering för ana på BARN i panelfönstret
 130. Inmatning av ort
 131. Framtid ...
 132. Föräldraönskemål
 133. Tre önskemål: Personöversikten, sökning, avsluta
 134. Støtte for å registrere flere navn på en person
 135. ID-nummer i Disgen 2016
 136. Söklistan (dubbletter) alltid överst
 137. Önskemål: inmatning av notiser
 138. Anteckningar i Söklistan
 139. Funktionsändringar i 2016
 140. Markering
 141. kunna öppna personöversikt direkt från en fadder.
 142. Paneler/rutor för Fotnot och Anteckning vid inmatning av ny notis
 143. Personöversikt onödig efter inmatning av ny person
 144. Felaktig indikering av släktrelationer vid HTML-export
 145. Inmatning av föräldrar
 146. Hemgrupp o nät (Win 10)
 147. pdf-manual
 148. Konvertering till Disgenorter
 149. Notis, text, svarar ej på returtangenten
 150. Vilka notiser hänvisar till viss källa
 151. Startmapp efter konvertering till 2016
 152. Namnändring vid gifte m.m.
 153. GEDCOM export
 154. Flaggor - att radera en flagga
 155. Inmatning av ny person
 156. Dubblettkontroll vid inmatning av ny person
 157. Återanvändning av källträd, ortsträd, flaggor m.m.
 158. Använda gamla personidentiteter som nya personidentiteter (nummer)
 159. Fönster
 160. Dödsorsaker
 161. Vilka notiser är kopplade till viss ort
 162. Kommentarfältet
 163. Sök syskon
 164. Vill du hjälpa till med Disgen men känner att du inte kan tillräckligt mycket?
 165. Stöd för andra språk
 166. Läsbarhet i översikter
 167. Sortering av notiser
 168. Ett litet fel men ändock ett fel
 169. Villkorsstyrd formatering
 170. Scrollning i personöversikten fungerar inte
 171. Behov av att kunna registrerar "Annan relation än familjerelation"
 172. Hänvisningshantering
 173. Sök ort med hjälp av koordinaterna
 174. Bygga stamtavla
 175. Visa X-kromosom anor i Disgen...
 176. Allvarligt fel!
 177. Mer avancerad import av faddrar, endast yrkesnotis med datum från barnets dop/födelse
 178. Visa yrke och hemvist på faddrar i barnets personöversikt
 179. Förenklad inmatning av faddrar
 180. Ett irritationsproblem
 181. Disgen Light
 182. Fleranvändarversion och nätverksaccess
 183. När kommer nästa uppdatering till Disgen 2016?
 184. Släkttavla
 185. Visa giftesbild och påpekande om att bilden måste vara ett Porträtt
 186. Skapa länk till pdf-fil från textnotis
 187. Önskar ett tips eller ändring
 188. Länkning av Norska kyrkböcker
 189. Källor i notisen dödsorsak
 190. Utveckling av DISGEN
 191. "Extra bild" som förslag på ny notis.
 192. Disgen 2018
 193. Utveckling av släktöversikten
 194. Född/döpt resp. död/begravd i antavlor
 195. Möjlighet att flytta fält
 196. Import av GEDCOM från andra program
 197. Portabel DisGen ?
 198. Förenklad inmatning
 199. Guiderna är för långa - numrera olika avsnitt
 200. Skärmproblem
 201. Ahnentafel från Disgen?
 202. Hjälpa till med utveckling?
 203. HTML uppdatering
 204. Frågor/förslag kring implementation av GUI
 205. Maska bort månad och år ur födelsedatum från valt år
 206. Sökning av person
 207. Information försvinner vid krasch/omstart
 208. Låsa notisfälten
 209. Normerad registrering eller normerad sökning av namn
 210. Copy & Paste
 211. Ångra knapp
 212. Datum från Notis till Källa
 213. Församlingshänvisningar vid Disbyt-utdrag
 214. Problem vid nollställning av sökvillkor
 215. Släktöversikt; förminska/förstora
 216. Prova Disgen 2019.1
 217. Export till Google Earth
 218. Utökade tester i Disgen
 219. Önskemål om ny notistyp
 220. Vidareutveckla söklistan
 221. Wikidata <-> DIS
 222. Förslag I fönstret Familjeöversikt "Dold Notis".
 223. Visa Släktöversikt
 224. Förbättringar i "Ny hänvisning"
 225. Antavla - kortare linjer
 226. Dubbletter missas; sökning
 227. Anteckningsfönster/ruta på Disgen startsida
 228. Ägg resp spermiedonationer
 229. Särskild markering för rakt nedstigande anor
 230. Vilka nyheter och förbättringar kommer i nästa version (DISGEN 2021)?
 231. Efternamn / flicknamn osv
 232. Familjeöversikten - Summering/numrering av barn
 233. Förbättringsförslag
 234. Förbättringsförslag
 235. Datum för döpt/begravd i söklistan när datum för född/död saknas
 236. Förbättrad dubblettkontroll
 237. Aktuell datamapp
 238. Beskrivning av ort - scrollning av text
 239. Levnadsbeskrivningar
 240. Spara källhänvisning som bild
 241. Tilpasninger for Norge (og nosrke brukere)?
 242. Utskrifter med multimedia (HTML)
 243. Utökad grafisk presentation
 244. Svagheter i Disgen